Hoe werkt de sponsoring?

Dem Daradje betekent 'Weer Naar School' in de landstaal Wolof.
Het werkgebied van Stichting Dem Daradje is Gambia.

Jonge studenten melden zich bij Dem Daradje voor de sponsoring van hun studie. Als er een plaats vrij is in het sponsorprogramma dan wordt de selectie opgestart.
Vanuit Nederland hebben we het eerste contact met de student en gaan we gegevens verzamelen. We richten ons vooral op (aanstaande) studenten van het Middelbaar- en Hoger Beroepsonderwijs en de Universiteit (University of The Gambia).
We sponsoren alleen studenten die in Gambia studeren en daar hun toekomst willen opbouwen.

De student moet aannameformulieren invullen en gegevens aanleveren over zijn of haar persoonlijke situatie, schoolverleden, schoolresultaten, werkverleden en ambities en plannen voor de toekomst.
De motivatie van de student, de zin en de drive om iets van het leven te maken door middel van studie, zijn de belangrijkste elementen van de selectie. Daarnaast moet een degelijk studieplan en een financieel plan gemaakt worden.
Het sluitstuk van de selectie is een gesprek dat onze Nederlandse medewerker en Afrikaanse adviseur van Dem Daradje in Gambia heeft met de aspirant student. Op basis van het daarna uitgebrachte rapport besluit Dem Daradje om met de student verder te gaan en hem of haar te gaan sponsoren.
Dit betekent dat, zolang de student aan de voorwaarden voldoet, gedurende de gehele studieduur een bijdrage geleverd wordt aan de studiekosten.
Het sponsorbudget wordt gebruikt voor inschrijving studie, studieboeken, reiskosten, internet en e-mail, etc.
De student ontvangt eenmaal per jaar een bijdrage en moet dit bedrag zelf beheren als een budget op een bankrekening.
Dit houdt in dat de student in hoge mate eigenverantwoordelijkheid heeft, waaronder de verplichting om regelmatig met ons contact op te nemen over de vorderingen en de resultaten van de studie en daar verslag van te doen.
Daarnaast bieden we de student een persoonlijke begeleiding.
Dat kan persoonlijk van onze medewerkers in Gambia, maar ook op afstand vanuit Nederland, via e-mail en Facebook.
Eenmaal per jaar organiseert Dem Daradje een Meeting Day in Gambia.
Een aantal bestuursleden reist dan naar Gambia om samen met onze medewerkers in Gambia en een externe gast, een informatief en educatief programma aan te bieden waarbij alle studenten aanwezig zijn. Het programma betreft de voorlichting over de sponsoring, adviezen en workshop over studie, planning en carrière.
Tevens is deze dag zeer nuttig om de onderlinge band tussen de studenten, maar ook met de organisatie van Dem Daradje te versterken.

Wat ontvangt de student aan sponsoring?

Tijdens de aanname van een gesponsorde student wordt er naar het financieel plan gekeken.
Een student die door Dem Daradje wordt gesponsord ontvangt een persoonlijk budget.
De hoogte van het bugdet is afhankelijk van de studie en van de bijkomende kosten die een studie met zich meebrengt.
Een student aan de universiteit die medicijnen studeert heeft meer sponsoring nodig dan een student rechten.
We proberen wel steeds standaardbedragen toe te kennen, omdat elk gesponsord bedrag uiteraard wordt betaald door de sponsors in Nederland.
We hanteren daarom de volgende bedragen (individuele afwijkingen zijn mogelijk).

Middelbaarberoepsonderwijs € 150,00 - € 300,00 per jaar
Hoger beroepsonderwijs € 300,00 - € 450,00 per jaar
Universiteit € 450,00 - € 600,00 per jaar


Sponsors in Nederland kunnen er zelf voor kiezen welk bedrag ze willen sponsoren.
Dat betekent dat bij een toekenning van een budget aan een student er in sommige gevallen twee of meer sponsors nodig zijn.

Hoe kunt u sponsor worden?

Dem Daradje is een kleine stichting die afhankelijk is van particuliere sponsors.
We zijn er trots op, dat alle giften volledig bij onze studenten terecht komen en er niets 'aan de strijkstok blijft hangen'.

In de meeste gevallen wordt uw sponsoring en dus uw bijdrage gekoppeld aan een student.
In sommige gevallen combineren we een aantal sponsors om aan een hoger bedrag te komen voor de gesponsorde student. Indien u dat wenst kunnen we de gegevens van de student aan u doorgeven. We gaan ervan uit en hopen, dat u de student voor de duur van de studie (meestal 4 jaar) wilt sponsoren.
In de maand dat de student zijn sponsorbedrag ontvangt, sturen we u een e-mail met alle gegevens van de student, zijn of haar studieresultaten, onze beslissing om met deze student door te gaan, uw sponsoroverzicht en een verzoek om het bedrag te voldoen. Door het jaar heen houden we u op de hoogte over de vorderingen en andere bijzonderheden van 'uw' student.

Wilt u een bedrag doneren?

Daar zijn we als organisatie uiteraard ontzettend blij mee.
U helpt de stichting haar werk te kunnen doen en het mogelijk te maken dat we extra dingen kunnen doen voor de studenten.
Bijvoorbeeld: het organiseren van de jaarlijkse Meeting Day.
Of de bankkosten in Nederland en Gambia, want veel draait uiteraard om geld.
In individuele en uitzonderlijke gevallen passen we extra sponsorgeld bij voor een student die anders in de problemen komt met zijn of haar studie.