Overal ter wereld is een goede opleiding een eerste stap naar een beter leven.
Dit geldt zeker ook voor jongeren in Gambia, een land in West-Afrika, waar wij met onze Stichting Dem Daradje werkzaam zijn.
Dem Daradje is een kleine Nederlandse stichting, die meebetaalt aan de kosten voor het voltooien van een vakopleiding of studie in Gambia.


Momenteel verleent Dem Daradje financiële steun aan studenten. We werken met een vrijwilligersbestuur in Nederland en twee medewerkers in Gambia. Kleinschalig, direct en niet anoniem.
Het geld hiervoor komt van sponsors die bereid zijn om één of meerdere studenten via onze stichting financieel te steunen. Eén op één betaalt de sponsor een bijdrage aan de studiekosten van een student(e), die zelf zijn of haar budget beheert en periodiek verantwoording aflegt over de studieresultaten.
Studenten worden in het sponsorprogramma opgenomen na strenge selectie op basis van studieresultaten in hun vooropleiding, motivatie en een gericht studieplan.
Momenteel volgen onze studenten opleidingen in de medische sector, op financieel en economische gebied, in toerisme en hotelwezen en op agrarisch en technisch gebied.

Foundation Dem Daradje supports young people in The Gambia and contributes to their studies and guide them throughout their study period.

Sponsored students willl find here a lot of information about the sponsoring.
Have a look and enjoy!

Meeting Day 2015 - SOFORAL Lodge Berending - sponsored students


Spirit of the Villages

SPIRIT OF THE VILLAGES
CD met unieke opnamen van zangers en muzikanten
in dorpen van Gambia en Senegal ten bate van Stichting Dem Daradje.
Lees meer over deze unieke CD en hoe u deze kunt bestellen.